Realizacja projektu mPotęga we wrześniu

Zorganizowaliśmy w szkole ewent matematyczny – Dzień Matematyki, który zapoczątkował realizację projektu pt. „Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy”. Pierwszym zadaniem było przygotowanie przez uczniów plakatu pod hasłem „Nie bój się matmy!” oraz zbudowanie robota według własnego pomysłu.

Ogólny podziw wzbudziły roboty zakupione ze środków projektu, które poruszały się i mówiły.. Uczniowie klas IV-VII rozwiązywali quizy i zagadki matematyczne przygotowane przez p. Artura Ostrowickiego. Dzień Matematyki to była świetna okazja zarówno do dobrej zabawy, jak i utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

W dniu Święta Szkoły, 29 września 2017 r. uczniowie klas IV- VII brali udział w grze szpiegowskiej „W poszukiwaniu Enigmy”. Każda grupa otrzymała kopertę z zaszyfrowaną wiadomością. Celem zabawy było odnalezienie następnych wskazówek, które ostatecznie doprowadziły do miejsca ukrycia Enigmy – maszyny szyfrującej. W trakcie deszyfrowania wiadomości uczniowie korzystali z umiejętności nabytych podczas lekcji matematyki, na których uczyli się szyfrów: Gaderypoluki, Cezara, Mafeking oraz szyfru przestawnego. Na zakończenie zabawy, każda klasa musiała rozwiązać zadanie matematyczne i przygotować rymowankę tematyczną. We wrześniu ruszyły też zajęcia z robotyki, gdzie na kółku konstrukcyjnym programują i konstruują roboty, które zostały zakupione w ramach projektu.